Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Söndag 25/10

Ett budskap till vänner – Välformulerade brev från aposteln Johannes, brev som uppmuntrar till tro.3 Joh 1:11

11Min dyrt älskade [broder Gaius]:

Följ inte dåliga exempel [som Diotrefes som nyss nämnts]
    utan goda [som Gaius och Demetrius, se nästa vers].
    Den som gör det goda tillhör (är från) Gud,
den som gör det onda har inte sett Gud.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)