Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Onsdag 4/8

Förvaltare av Guds nådRom 15:14-16

AVSLUTNING (15:14-16:27)

Anledningen till detta brev
14Mina syskon (bröder och systrar i tron), för min del är jag helt övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan uppmuntra (förmana) varandra. 15Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er, för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. 16Jag är den Smordes (Messias, Kristi) Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)