Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Söndag 5/7

Styrka i svaghet – Guds folk hamnar ofta i omständigheter som innebär svaghet och rastlöshet: dessa texter drar oss närmare Gud, som i nåd låter sin styrka och frid strömma in i våra liv.Ef 6:14-18

14Stå därför fasta (stå upprätt, ­behåll fältet och backa inte från er position):

 1. Ha sanningen som ett bälte spänt runt höfterna.
  [Bältet höll alla andra delar av rustningen på rätt plats. Att vara sann, äkta och trogen Jesus är grunden i andlig krigföring. Hyckleri och osanning blir annars som lösa kläder som fladdrar och hindrar rörligheten.]
 2. Bär rättfärdighetens bröstpansar.
  [Bröstpansaret skyddade hjärtat och de vitala delarna. Genom tron på Jesus får en människa ta del av Guds rättfärdighet, och är fullständigt förlåten all synd. Utan ett rent samvete blir vi paralyserade och faller offer för fiendens anklagelser.]
 3. 15Spänn fast (snöra fast hårt, utan något glapp) beredskapen under era fötter (var förberedd, undervisad, redo)
      med budskapet om frid (frid med Gud och människor, Guds välsignelse på alla områden, frälsning, trygghet, evigt liv efter döden).
  [En romersk soldats skor var gjorda av läder och metall och snörades fast. Under skorna var spikar, så att han stod stadigt. Att ha frid med Gud ger en lätthet att avancera framåt, men gör också att vi kan stå stadigt mitt i striden. Vers 14-15 är en mening i grekiskan, följd av vers 16-20 vilket visar hur dessa punkter hör ihop.]
 4. 16Över (ovanför, omkring) alla andra skydd, bär (lyft upp) trons sköld,
      genom vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar.
  [Här används inte ordet för den mindre, runda skölden som användes vid parader, utan den stora stridsskölden. Den kallades "dörren" och var individuell och måttanpassad efter soldatens längd. På samma sätt har alla kristna fått ett mått av tro, se Rom 12:3, den ger fullständigt skydd mot alla fiendens brinnande pilar!]
 5. 17Ta emot (välkomna) frälsningens hjälm (hjälmen som befriar från inkräktande fiender).
  [På samma sätt som hjälmen skyddade den romerska soldatens huvud, skyddar frälsningens hjälm den troendes huvud och sinne. Hjälmen var den sista delen av rustningen som soldaten tog på sig innan strid. I 1 Tess 5:8 beskriver Paulus hjälmen som "hoppet om frälsning". Hoppet är en av tre aspekter av frälsningen. I hoppet ser den troende fram mot en dag av fullständig befrielse med en ny uppståndelsekropp, men frälsningen är också något som redan skett när den togs emot av nåd i tro, se Ef 2:5, 8. Samtidigt är frälsningen också en pågående helgelseprocess, se Fil 2:12.
      Det finns två olika ord för frälst på grekiska. I Ef 2:5 används "sozo", som kan beskrivas som frälsningen som Gud ger. Här används däremot "soteria". Båda orden överlappar varandra i betydelse och översätts med frälsning, men "soteria" handlar också om befrielse från sådant som antastar och stör. Samma ord används i Fil 2:12 där Paulus uppmanar de troende att "arbeta" på sin frälsning och befrielse. Frälsningens hjälm har att göra med befrielse och förmågan att tänka klart.
      Ett annat ord än i vers 13 används här för "ta". Detta ord har innebörden att ta emot och välkomna som en gåva.]
 6. Ta [också emot, välkomna] andens svärd, som är Guds ord.
  [Ordet för svärd är det kortare svärd som användes speciellt för närstrid och var dödande. Här används inte det grekiska ordet "logos" för det skrivna ordet utan "rhema", som är ett specifikt ord levandegjort av den helige Ande. Det är bara den del av Guds ord som vi känner till och förstår som vi kan använda för att vinna segern, se Joh 8:32. Svärdet användes både för att parera fiendens utfall och för attack, se Matt 4:1-11.]
 7. 18Be alltid i Anden (ta varje tillfälle i varje stund), med alla typer av böner (sätt att söka, fråga).
      Vaka (var redo, beredd) med uthållighet och mål (syfte), i förbön för alla de heliga (Guds utvalda folk).
  [En romersk soldat hade också spjut som ingick i rustningen. Det är inte otroligt om Paulus nu liknar bönen vid ett spjut som kan kastas framåt och förbereda vägen.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)