Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Lördag 15/5

…för att lära dem att alltid be och inte ge upp (Luk 18:1)1 Thess 5:16-22

Var alltid glada
16[Här i den tredje gruppen av uppmaningar (vers 16-18) – liksom i den allra sista (vers 19-22), handlar det om det personliga inre livet. Det finns alltid orsak till optimism och tacksägelse.]

Var alltid (vid varje tidpunkt, för evigt) glada (luta er mot nåden) [Rom 12:12; Fil 4:4].
17Be oavbrutet (regelbundet, utan att tröttna).
[Det vanligaste ordet för bön i NT som Paulus också använder här, beskriver ett samtal i tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud.]
18Tacka [hela tiden Gud] i allt [i varje sak och omständighet].

För detta är Guds vilja [det han mest av allt önskar] för er i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.

Ha personligt ansvar i andliga frågor
19[Den sista gruppen har fem uppmaningar. Först två negativa som varnar för cynism, följt av tre positiva. Vers 21 är ordagrant "men pröva allt".]

Sluta att kväva (trycka ner) Anden.
20Sluta att förakta (se ner på) profetior [profetiska uppenbarelser, uppmaningar och varningar].

21Pröva (utvärdera) i stället allt.
Håll fast vid det som är gott (rätt, riktigt).
22Håll er borta från varje form av ondska [oavsett hur fromt och fint det verkar vara på ytan].

[Samtidigt som man inte ska kväva och släcka ut anden genom att förakta profetior, ska man inte bara godta allt som säger sig vara andligt. Alla andliga manifestationer och profetiska tilltal ska prövas mot Guds ord, se Apg 17:11. Även gåvan att utskilja andar måste vara verksam, se 1 Joh 4:1; 1 Kor 12:10. I sammanhanget refererar "allt" främst till profetiska tilltal, se vers 20, men inkluderar även annat som också sker i församlingen.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)