Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Torsdag 1/10

Uppdraget i världen – Från och med Guds förbund med Noa, Abram och David utforskar dessa läsningar Guds pågående uppdrag att återställa sin trasiga skapelse och dra människor tillbaka till sig själv. Guds mission fullbordas i Jesus Kristus. Kyrkan lever iJak 2:17-18

17På samma sätt är också tron död (kraftlös, inaktiv) om den inte har gärningar (handlingar som backar upp den).
     18Men någon kanske säger [till dig då]: "Du [säger att du] har tro, och jag har [goda] gärningar."
    Visa mig då din [påstådda] tro utan gärningar [om du kan], så ska jag visa dig min tro med mina gärningar.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)