Hem

Bibeln på ett år

 

Planer

Stäng  

Läs Bibeln 2021!

Följ med i Anta Utmaningens Bibelläsningsplaner med Svenska Kärnbibelns expanderade översättning!

Här på sidan bibelnpaettar.se eller bibelnpåettår.se hittar du smidigt dagens texter på en mobilanpassad sida. När du väl valt en plan sparas det värdet i en "kaka" vilket gör att du automatiskt kommer till dagens vers nästa gång du besöker sidan. Du kan alltid klicka på "hem-knappen" och gå tillbaka till denna sida och välja en ny plan.Dagens text 27/11Planerna

Nya Testamentet

Läs hela Nya Testamentet på ett år. Planen följer samma delar av NT som hel- och halvbibelplanerna.

Helbibel - hela Bibeln på ett år

Helbibelplanen är indelad i fyra delar. Varje dag så läser man ett stycke i Gamla testamentet, Nya testamentet, Psaltaren och Ordspråskboken. Efter ett år har du läst hela Bibeln.

Halvbibel - hela Bibeln på två år

Halvbibelplanen ger dig möjligheten att läsa ungefär halva Bibeln på ett år. Varje dag läser du lite hur Gamla testamentet och Nya testamentet. Läser du i två år har du läst hela Bibeln, och Nya testamentet två gånger. Planen startar 2021 och 2022 är den andra delen.

Kvartbibel - Bibelsällskapets plan

I 2021-års bibelläsningsplan får vi följa vissa bibelböcker i sin helhet. Framför allt Markusevangeliet, Galaterbrevet och de Första Johannesbrevet.

Parallell - hela Bibeln på ett år

Den parallella planen försöker arrangera berättelserna parallellt i tidsföljd. På ett år läser man igenom hela Bibeln. I denna plan läser man profetböckerna i Gamla testamentet parallellt med de historiska händelserna. Breven i Nya testamentet flikas in medan man läser Apostlagärningarna då troligtvis Paulus skrev flera av breven osv. Det är omöjligt att få med alla parallella händelser, och i vissa fall dateras böcker olika, men trots det är denna plan utmärkt för att se sammanhang och ger ofta många aha-upplevelser! Planen kommer från biblestudytools.com.


Svenska Kärnbibeln

Svenska Kärnbibeln är en expanderad översättning. Där det behövs, används flera svenska ord för att förmedla grundtextens fulla betydelse. Målet är att en svensk läsare på 2000-talet ska tillgodogöra sig bibeln så långt det är möjligt på samma sätt som när den skrevs. Översättningen har även kartor och bilder i texten för att underlätta förståelsen. Svenska Kärnbibeln använder sig av ett system med parenteser och hakklamrar.

() - Hebreiskt/grekiskt ords fulla betydelse
[] - Tillägg av översättarna med uppgifter för att lättare tolka bibelstället

Man kan säga att innehållet i parenteserna och hakklamrarna är noter som är inlagda i texten och formaterade så att de kan läsas tillsammans med bibeltexten om man vill.

Provöversättning

Kärnbibeln är i provöversättning, det innebär att vi tacksamt tar emot förslag och idéer som kan förbättra översättningen. Hör gärna av dig till Jonas Bergsten på info@karnbibeln.se.

Alla synpunkter är värdefulla. Några frågor som du gärna får ha med dig när du läser är:
  • Var du tvungen att läsa om en mening?
  • Såg något som var konstigt?
  • Tänkte du på någon bild som skulle hjälpa att illustrera en passage?
  • Behövs det fler eller färre kommentarer i ett stycke?
  • osv.