Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Torsdag 10/6

Vårt dopEf 4:1-6

Andens enhet
1Därför [på grund av den position vi har fått i Jesus, se kapitel 1-3] uppmanar (ber, förmanar) jag er – jag som är en fånge i Herren – att vandra (leva ett liv som är) värdigt den kallelse ni fått:
2med all ödmjukhet
    och mildhet (saktmod; balanserad och kontrollerad styrka som är fri från hämndlystnad och bitterhet),
med tålamod,
    så att ni [uthålligt och överseende] har fördrag med varandra i [utgivande och osjälvisk] kärlek,
3redo (ivriga, beredda) att bevara (vaka över) Andens enhet
    genom (i) fridens band.
    [Grekiska sundesmos beskriver något som drar samman och förenar; ett ligament, ledband eller en länk, se Kol 3:14.]
4Det finns en kropp [församlingen] och en Ande, precis som ni också [en gång] i er kallelse blev kallade in i ett hopp, 5en Herre, en tro, ett dop, 6en Gud och allas Fader, som är över alla och genom alla och är i alla [som regerar över, verkar genom och lever i alla hans barn].
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)