Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Fredag 11/6

Vårt dopTit 3:4-7

Korset är en påminnelse om Guds godhet mot mänskligheten. På en höjd i norra Kreta vittnar ett kors om detta än i dag.

©Annika Bergström

4Men när Guds, vår Frälsares, godhet (generositet) och vänskap (starka band) till mänskligheten uppenbarades [då han blev en människa], 5frälste (räddade, helade, upprättade) han oss – inte på grund av rättfärdiga gärningar, utan på grund av sin barmhärtighet (nåd) – genom ett bad till en ny födelse och förnyelse (av tankar och vilja) i den helige Ande, 6som han rikligen sköljde över oss genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus), vår Frälsare. 7Allt detta skedde för att vi skulle vara rättfärdiga genom hans nåd (oförtjänta favör), och bli arvingar med hopp (en förväntan och säker förvissning) om evigt liv.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)