Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Lördag 4/7

Styrka i svaghet – Guds folk hamnar ofta i omständigheter som innebär svaghet och rastlöshet: dessa texter drar oss närmare Gud, som i nåd låter sin styrka och frid strömma in i våra liv.Ef 6:10-13

Bli starka i Herren
10Till sist: Bli starka i Herren [genom att ni är förenade med honom], och hämta er styrka från hans mäktiga kraft (möjlighet, förmåga, styrka). 11Klä på er Guds fulla rustning [en soldats rustning] så att ni framgångsrikt har kraft att kunna stå emot (behålla fältet, stå fasta mot) djävulens lömska angreppsplaner (strategier, metoder).

[I detta brev nämns tre positioner. En troende sitter tillsammans med Jesus, se Ef 2:6. Vandrar tillsammans med andra troende, se Ef 2:10; 4:1, 17; 5:2, 8, 15. Står fast mot den onde, se Ef 6:11, 13, 14. Ordet angreppsplaner är grekiska "methodeia". Djävulens angreppssätt är att ljuga och bedra och han följer samma mönster gång på gång. Prepositionen "emot", grekiska "pros", indikerar att det är en närkamp ansikte mot ansikte.]

Brottningstävling i det antika Grekland, målning av den amerikanska konstnären Tom Lovell.

12För vår brottningskamp är inte mot (med) kött och blod (andra människor), utan:

  1. Mot ärkehärskare.
    [Ledare från urgamla tider, militär term för general, högsta ledare, syftar antagligen på demoner av hög rang sedan Lucifers fall.]
  2. Mot krafter. [Kraft given av auktoritet, militär term för general.]

  3. Mot mörkrets härskare.
    [Ordagrant "råstyrka satt i ordning i den här världen", militär term för träningsläger, kan syfta på demoner tränade för olika specifika uppgifter.]
  4. Mot ondskans andemakter i luften (närmast kring jorden).
    [Hierarkiskt uppdelad ondska och härskare över luften i olika regioner.]
[Ordet mot, grekiska "pros", som används fem gånger i denna vers, är samma ord som Johannes använder för att beskriva hur Ordet finns tillsammans "med" Gud, se Joh 1:2. Lika nära som treenigheten är nära varandra, så nära är fienden i kampen mot ondskan. Kampen liknas vid de grekiska spelens olika brottningsgrenar där deltagarna tävlade nakna. Striden mot ondskan är en närkamp som inte kan kämpas på avstånd. Den mest blodiga och farligaste grenen var pankration, en allkamp där alla medel var tillåtna. Djävulen skyr inga medel och tvekar inte att använda fula knep för att försöka få den troende på fall.]

Vapenrustningen

13[I den tvååriga fångenskapen i Rom satt Paulus fastkedjad med en romersk soldat i fyratimmarspass, se Fil 1:13-14. Paulus använder nu den romerska soldatens utrustning för att illustrera den andliga kampen varje troende står inför.]

Ta därför på er Guds hela vapenrustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen [en period av fara, demonisk ondska eller stora frestelser], och stå upprätt [som segrare i striden] efter att ha fullgjort allt.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)