Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Tisdag 20/7

Vi läser GalaterbrevetGal 5:16-18


     16Jag säger er: vandra hela tiden i (lev ständigt ert liv i) Anden! Då kommer ni inte att ge efter för köttets onda önskningar (den fallna naturens begär). 17För köttet (den fallna mänskliga naturen) [vår egen mänskliga styrka och kraft] har [ständigt] en stark längtan att undertrycka Anden, och Anden [har ständigt en stark längtan] att undertrycka köttet. De står emot varandra [motarbetar varandra och ligger i konstant konflikt] så att ni inte kan göra de saker ni skulle vilja. 18Men om ni är ledda av [den helige] Anden, står ni inte under lagen.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)