Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Torsdag 30/9

Vi läser Johannesbreven3 Joh 1:5-8

Visa gästfrihet

Gaius - ett gott exempel
5Älskade [broder Gaius], du visar dig trofast i allt som du gör för syskonen (bröderna och systrarna i tron), också för dem som kommer som främlingar. 6De har vittnat inför församlingen om din kärlek [som är osjälvisk och utgivande], och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. 7Det är ju för Namnets skull [för att tjäna Jesus som] de har gått ut, och de tar inte emot något [understöd] från hedningarna. 8Därför är det vår plikt att stödja sådana, så att vi arbetar tillsammans för sanningen.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)