Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Söndag 21/2

Vi läser Markus evangeliumHeb 4:14-16

Jesus är mäktigare än Aron
14[Mose ledde inte in israeliterna i det lovade landet, han själv blev förbjuden att gå in. Josua ledde dem in i landet, men inte in i en andlig vila, se Heb 4:8. Hur är det då med den första översteprästen Aron, kan hans tjänst med alla offer och ceremonier leda in i vilan?]

Vi har en stor (överlägsen) överstepräst, Jesus, Guds Son, som [redan] har uppstått och passerat igenom himlarna. Låt oss hålla fast vid (vara trogna) bekännelsen (tänka, agera och säga samma sak som Gud). 15För vi har inte en överstepräst som saknar förmåga att ha medlidande (känna, sympatisera) med vår kroppsliga bräcklighet (själsliga svagheter, mottaglighet för frestelser och sjukdomar), utan en som har blivit frestad på alla områden på samma sätt som vi, men utan synd.
     16Låt oss därför frimodigt (utan fruktan, öppet) närma oss nådens tron, för att få barmhärtighet [förlåtelse från tidigare synd och misstag] och ta emot nåd (börja erfara Guds kraft) som hjälper i rätt tid för varje behov.

[Nåden är den kraft som hjälper oss just i den stund då vi behöver den som mest, nåden är den kraft som lyfter oss upp när vi ligger ned.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)