Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Tisdag 2/3

Vi läser Markus evangeliumMark 11:20-25

12 Nisan (måndag kväll - tisdag eftermiddag)

Fikonträdet får illustrera andliga sanningar

Kidrondalen en tidig vårdag. Mitt på den östra muren kring tempelplatsen syns den igenmurade gyllene porten.

20När de gick förbi fikonträdet på morgonen [nästa dag, tisdag], såg de att det hade torkat nerifrån roten. 21Petrus kom ihåg vad som skett och sade till honom: "Rabbi, titta! Fikonträdet som du förbannade är [redan] förtorkat."

[Trädet hade dött direkt när Jesus talade till det i vers 14, men det tog viss tid för "bönesvaret" att bli helt manifesterat.]

22Jesus svarade dem:
"Tro på Gud (håll fast vid Guds trofasthet)!
[Ordagrant: "ha tro/trofasthet på/från Gud". Grekiskan är tvetydig, ordet Gud är i genitiv, vilket gör att frasen också kan översättas: "Ha Guds tro/trofasthet!"]
23Jag säger sanningen till er, om någon (vem som helst) kommenderar (säger med auktoritet till) detta berg [och Jesus tar Olivberget som de står vid som ett exempel]: 'Upp med dig (bli förflyttad) och kasta dig (bli kastad) i havet!' och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska hända (det han verbalt uttrycker med sina läppar), då ska det ske (göras för) honom. 24Därför säger jag er: Allt vad ni begär [oavsett hur stort eller hur mycket ni frågar efter] när ni ber [enligt Guds vilja, se 1 Joh 5:14-15], tro att ni får (har fått, tagit emot) det, och det ska ges åt er (bli ert). 25När ni står och ber [den vanliga positionen för en jude att be], ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er Fader i himlen förlåta er era överträdelser."

[Jesus undervisade ofta om bön, se Matt 6:10-15; Luk 11:1-4; Luk 18:1-14. Guds vilja och förlåtelse är två viktiga förutsättningar för bönesvar.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)