Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Parallell - tisdag 28/9

Neh 11-13 ,Ps 126


Neh 11-13

Texten finns ännu inte översatt i Svenska Kärnbibeln. Slå upp i andra översättningar:
Bibel 2000Folkbibeln 15
Tillbaka upp

Ps 126

Psalm 126 – Ge oss liv på nytt
[[Den sjunde av de femton pilgrimspsalmerna – "de stigande sångerna" (Ps 120-134). Dessa psalmer sjöngs under vandringen upp till de tre stora högtiderna som varje år firades i Jerusalem. Psalmen inleds med minnet av vad Gud har gjort och den glädje det gett upphov till. Utifrån den ansatsen formas en gemensam bön att Gud på nytt ska visa sin kraft och vända sorgen till glädje. Psalmen kopplas ofta ihop med Psalm 137 – som inleder den babyloniska fångenskapen. Denna psalm beskriver troligtvis slutet på denna period.

Författare: Okänd, ett förslag är Esra.

Struktur: Psalmen har 48 ord (förutom inledningen), se Ps 48; 126. Ordet "för tillbaka", hebr. sub, används i vers 1 och 4.

1. Förtröstan, vers 1-3
2. Vädjan, vers 4
3. Lovprisning, vers 5-6]
]
1En pilgrimssång (en vallfartsång; "en sång från/för dem som vandrar upp"). [Oavsett varifrån man kommer så går man alltid upp till Jerusalem.]
-


Tidigare glädje
När Herren (Jahve) förde tillbaka Sions fångar ...
    det var som om vi drömde (det kändes helt overkligt; vi kunde knappt tro att det var sant).

[Syftar troligtvis på återtåget från exilen, se 2 Krön 36:22-23; Esra 1. Verbroten för att drömma, hebr. chalam, har även betydelsen "att vara stark; bli stark".]

Israels premiärminister reciterade Psalm 126 vid undertecknandet av fredsavtalet med Egypten 1978. På bilden: Menachem Begin, Jimmy Carter och Anwar Sadat under förhandlingarna i Camp David.

2Då fylldes vår mun med skratt,
    och vår tunga med jubel (höga triumferande glädjerop).

Då sade man bland hednafolken:
    "Herren (Jahve) har gjort stora ting med dem!"
3Herren (Jahve) har gjort något stort med oss;
    vi är glada.

Vädjan
4För tillbaka våra fångar, Herre (Jahve),
    på samma sätt som strömmarna i Negev [öknen i söder].

[Fårorna i Negevöknen i södra Israel är torra större delen av året, men fylls plötsligt med strömmande vatten under några få timmar när vinterfloden kommer.]

Från sorg till glädje
5[Vers 5 formar en kiasm där kontrasten tårar/jubel står centralt inramad av verben sår och skörda. Hebreiska prepositionen bet, översatt "i", betonar hur både sorgen och glädjen involverar hela personen – de sår och skördar inte bara "med" tårar/jubel, utan "i" tårar/jubel.]

De som sår
    i tårar –
    i jubel (höga triumferande glädjerop)
ska de skörda. [Matt 5:4]

6Den som går ut [går fram och tillbaka] gråtande (under sorg),
    bärandes på sitt [dyrbara, sista] utsäde –
han ska [utan tvekan] återvända med jubel (höga triumferande glädjerop),
    bärandes på sina kärvar. [Han ska få bärga in en rikligt välsignad skörd!]

[Under sådden var man helt beroende av regn. Rädsla och oro för torka eller angrepp av skadedjur kunde göra att man sådde sin säd under gråt – särskilt om det varit ett dåligt år innan. Om utsädet var det sista man hade kvar, var man helt beroende av en god kommande skörd. Israels folk fick utstå svåra tider, men man väntade på att Guds löften skulle uppfyllas. Psalmisten är helt säker på att det kommer en tid av glädje och fröjderop.]

Gårdagens text

Planer

Stäng  


Parallell