Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Parallell - onsdag 9/6

Ords 22-24


Ords 22-24

Ditt rykte är mer värt än rikedom
1Välj hellre att behålla ett gott rykte än [att armbåga dig fram för att få] stor rikedom.
    Ett gott anseende är bättre än silver och guld.

2Den rike och den fattige har detta gemensamt:
    Herren (Jahve) har skapat dem båda.

3Den förståndige ser i förväg faran och tar skydd,
    men den oförståndige går rakt fram och får sitt straff.

4Belöningen för ödmjukhet och att frukta (vörda, respektera, ära) Herren (Jahve)
    är rikedom, ära och liv.

5Törnen och fällor (snaror) finns längs med den obstinates (falskes, egensinniges) väg,
    den som värdesätter sitt liv håller distans till sådana människor.

6Fostra (träna, instruera) ynglingen med din mun [dvs. genom att samtala] om hans vägval
    [resonera med den unge om vikten av goda vanor och att gå på Guds "smala" vägar]
    så viker han inte av från det (det goda sättet) när han är gammal (vuxen, äldre).

[Ordet för yngling (hebr. naar) kan syfta på ett litet barn, men också på hela uppväxtperioden upp till tjugoårsåldern, se 1 Sam 1:24; 1 Mos 22:12; 37:2; 34:19. Ordet för fostra, vänja och träna är ovanligt och används också om att inviga ett hus, se 5 Mos 20:5; 1 Kung 8:63. Här är betydelsen att tidigt inviga den unge i det Gud initierat och förberett för honom. Versens inledning kan även översättas: "Gör vägen smal för ynglingen". Den nyansen ger ännu ett djup i betydelsen, med tanke på Jesu undervisning om den breda vägen till fördärvet och den smala vägen som leder till livet, se Matt 7:14.]

7Den rike regerar över den fattige,
    och den som lånat är slav till den som givit lånet.

8Den som sår synd får skörda sorg (problem, oro),
    det är slut på den makt han utövat över andra genom sin ilska.
    [Ordagrant "hans stav av ilska är över", dvs. det är nu slut på det inflytande han haft över andra människor som var rädda för hans lynniga temperament. Den grekiska översättningen Septuaginta har även en fortsättning med ytterligare ett ordspråk som Paulus citerar i 2 Kor 9:7: "Gud välsignar en glad och givmild man, men gör slut på hans gärningars tomhet."]

9Den som är generös blir välsignad (upphöjd),
    för han delar med sig av sitt bröd (mat, tillgångar) till den fattige.

10Kör ut bråkmakaren så blir det lugnt,
    ja då upphör bråken och skällsorden (förolämpningarna, hånandet, mobbningen).

11Den som älskar renhet (har ett rent hjärta, goda intentioner) och talar godhet (nåd, vänliga ord)
    får kungen som vän.

12Herrens (Jahves) ögon skyddar [den som har] kunskap (insikt, förståelse),
    men han omkullkastar den trolöses (bedragarens) ord.

13Den late säger:
    "Det är ett lejon där ute!
    Jag blir dödad om jag går ut på gatan."
    [Den late hittar på ursäkter för att slippa arbeta.]

14En prostituerads mun är som en djup grop [som används för att fånga vilda djur].
    Den Herren (Jahve) är vred på faller i den.
    [Den som strider mot Gud förlorar hans beskydd och faller offer för smickrande ord.]

15Dårskapen (viljan att trotsa och göra uppror) är fastbundet i ett barns hjärta,
    men tillrättavisning och disciplin (uppfostran) driver bort den.
    [Upproriskhet är en konsekvens av syndafallet, och kommer därför naturligt hos barnet.]

16Den som suger ut den fattige för att själv bli rik,
    och den som ger till den rike [köper in sig hos honom],
        båda blir med säkerhet fattiga (går med förlust).

TREDJE SAMLINGEN: 30 visa råd (22:17-24:22)
17Lyssna noggrant till de visas ord,
    och ta min kunskap till ditt hjärta.
18Du kommer att uppskatta dess ljuvlighet (behaglighet, som underbar sång och vacker musik)
    om du bevarar dem djupt inom dig och har dem redo (fast förankrade) på dina läppar.
19För att din förtröstan (tro, hopp, tillförsikt, förtroende) ska vara hos Herren (Jahve),
    därför undervisar jag dig just i dag.
20Jag har skrivit trettio punkter (regler)
    för att ge råd (planer, strategier)
    och kunskap (insikt, urskillningsförmåga).
21Dessa gör att du med absolut säkerhet (exakthet) kan veta vad sanningens tillförlitliga ord är,
    så att du kan svara med ord av sanning till dem som sänds till dig [eller som du är utsänd av].

1) Ta inte pengar från den fattige
22Råna inte den fattige bara för att han är fattig,
    och använd inte din position för att förtrycka den svage i porten [där stadens domstol hölls].
23Herren (Jahve) för deras talan (är deras försvarare)
    och berövar (tar undan) livet från dem som plundrar [den fattige].

2) Umgås inte med lättretade personer
24Umgås inte (associera dig inte, var inte vän) med arga (lättretade) personer,
    vandra inte [ha ingenting att göra] med en hetlevrad person.
25Om du gör det, så kan du lära dig (ta efter) hans stigar (välkända, upptrampade gångvägar)
    och gillra en fälla för dig själv.

3) Gå inte i borgen för dem som redan har skulder
26Gå inte i borgen
    för den som redan har skulder [och äventyra din familjs framtid].
27För om du inte har medlen att betala,
    kommer de [indrivarna att även] ta ifrån dig sängen du ligger på.

4) Flytta inte på gränslinjer
28Flytta inte på gränslinjer
    som dina förfäder har satt upp.


5) Observera och lär
29Observera en människa som är skicklig i sitt arbete. Han kommer att stå inför (tjäna, arbeta för) kungar,
    han ska inte stå inför (tjäna, arbeta för) tvivelaktiga (låga, obetydliga) män.

6) Uppför dig på en fin middag
1När du blir bjuden på middag hos en inflytelserik person,
    tänk på hur du uppför dig.
2Sätt en kniv på din strupe
    om du har stor aptit [behärska dig].
3Åtrå inte hans delikatesser,
    det kan finnas dolda motiv [till att du blev bjuden].

7) Lägg inte all din energi på att jaga rikedom
4Trötta inte ut dig för att bli rik,
    lita inte på din egna [mänskliga, begränsade] förståelse (insikt).
5Om du bara fäster din blick på (fokuserar på) materiell rikedom,
    så är den plötsligt borta. Den har fått vingar och flyger i väg som en örn mot himlen.

8) Låt dig inte luras av smickrande ord
6Ät inte den missunnsammes (hårdes, avundsjukes) mat,
    sukta inte efter hans delikatesser (smakliga rätter).
7För som han tänker i hjärtat, sådan är han.
    Beräknande säger han till dig,
varsågod ta för dig,
    men menar inte ett ord av vad han säger.
8Det lilla du ätit får du spy upp,
    och dina komplimanger (ljuvliga ord) är bortkastade (förspillda).

9) Det är omöjligt att tala en självgod dåre tillrätta
9Bemöda dig inte att tala en dåre tillrätta
        [ordagrant "tala inte i hans öron", dvs. i ett försök att få hans fulla uppmärksamhet],
    han föraktar (gör sig lustig över) dina kloka ord.

10) De fattiga har en stjärnadvokat
10Flytta inte på gamla (forntida) tomtmarkeringar (gränslinjer)
    och gör inte intrång på de faderlösas (änkors, föräldralösas) åkrar.
11Deras försvarare (återlösare) är mäktig;
    Han [Gud själv] kommer att föra deras talan mot dig.

11) Ta emot råd och kritik
12Öppna ditt hjärta (sinne) för fostran,
    och öppna dina öron för kunskapens ord.
    [Var öppen och formbar till kritik, och lyssna noga på visa ord.]

12) Var inte rädd för att tillrättavisa dina barn
13Undanhåll inte tillrättavisning (korrigering, disciplinering) från ett barn;
    om du bestraffar [olydighet] med riset (spöstraff) ska han inte dö [kommer inte att ta fysik skada].
14Det är du som ska använda riset [låta olydnad få konsekvenser]
    och rädda honom från dödsriket (Sheol, de dödas plats).

13) När barn tar till sig vishet ger det föräldrarna glädje
15Mitt barn, om ditt hjärta (själ, sinne) fylls med vishet,
    då fylls också mitt hjärta av glädje.
16Mitt innersta kommer att spritta av glädje
    när dina läppar talar det som är rätt.

14) Avundas inte syndare
17Låt inte ditt hjärta avundas syndare,
    fortsätt i stället att dagligen i vördnadsfull tillbedjan frukta Herren (Jahve).
18Det finns en framtid [för dig],
    ditt hopp ska inte tas ifrån dig (vara om intet).

15) Varning för fylleri och frosseri
19Lyssna på mig kära barn, bli vis
    och låt ditt hjärta ledas på Guds vägar.
20Umgås inte (associera dig inte) med alkoholmissbrukare
    eller med dem som frossar i kött [var inte delaktig i deras fester].
21Alkoholister och frossare blir fattiga,
    dåsighet [resultatet av att bara äta och dricka] klär en människa i trasor.

16) Respektera dina föräldrar
22Lyssna på din far, som fött dig (gett dig livet),
    och förakta (se inte ner på) din mor när hon är gammal.
23Införskaffa sanning och sälj den inte,
    införskaffa också vishet, disciplin och gott omdöme (insikt, förståelse).
24Den rättfärdiges far får fröjda sig [under dans och jubel].
    Den som föder ett vist (klokt) barn, ska ha sin glädje (njutning, behag) i det.
25Låt din far och mor få glädjas,
    och hon som har fött dig vara lycklig (jubla i glädje och dans).

[I denna sektion nämns "far" tre gånger och "mor" två gånger. Tre gånger används också ordet joled om den som fött dig. I vers 22 används det om "din far" och i vers 25 är det feminin form och syftar på "din mor". Centralt i vers 24 står det "den som föder" vilket på ett fint sätt syftar båda föräldrarna, och kan även anspela på Gud som är den som ger livet, se 1 Mos 2:7; Job 33:4; 1 Tim 6:13.]

17) Var vaksam, många har fallit på det sexuella området
26Mitt barn ge mig din fulla uppmärksamhet,
    ta mig som en förebild.
27En prostituerad är som en djup grop,
    och en främmande (lösaktig, förbjuden) kvinna är en trång brunn.
28Hon ligger på lur för att fånga sitt byte,
    lockar fler och fler till otrohet.

18) Alkoholen är bedräglig
29Vem har jämmer (olycka, elände)?
    Vem har sorg (ångest och känner hopplöshet)?
Vem har ständigt trätor (tjat, gnat, ordstrider) [runt omkring sig]?
    Vem klagar hela tiden (talar tomhet och nonsens)?
Vem blir slagen utan orsak (får sår och märken)?
    Vem har dimmig syn (blodsprängda ögon)?
30Jo, det är de som sitter länge vid vinet,
    de som prövar (undersöker, testar) olika vinsorter.
31Titta inte på vinet när det är rött,
    när det glittrar i vinglaset,
    när det lätt rinner ner.
    [Bedöm inte vinet efter årgången, märket eller smaken, utan efter dess effekt:]
32Till sist biter det som en orm,
    ja det hugger som en giftorm.
33Du börjar se konstiga saker [under alkoholens inverkan]
    och ditt sinne börjar fantisera förvirrade, fördärvliga tankar.
34Ja, du blir [lika ostadig] som en som flyter på havet
    och [lika utsatt för en katastrof] som en som ligger på toppen på en mast.
35Du säger: "De slog mig, men jag blev inte skadad,
    de misshandlade mig men jag kände inget.
När ska jag vakna upp,
    så jag kan dricka igen [för att fly verkligheten]."

19) Var inte avundsjuk på onda människor
1Var inte avundsjuk på onda människor,
    längta inte efter att vara med dem.
2Deras hjärtan överväger [hebr. hagah – talar i låg ton; dvs. planerar] ont (våldshandlingar),
    från deras mun kommer bara nedsättande (ondskefullt) tal. [Jmf Ords 15:28]

20) Bygg ditt hus med vishet
3Det krävs skicklighet och vishet för att bygga ett hus (hem, en familj),
    och det krävs förstånd (insikt, förmåga att förstå) att bygga det på en god grund.
4Genom kunskap (vishet, urskillningsförmåga) möbleras varje rum
    med värdefulla och vackra (ljuvliga, för ögonen sköna) rikedomar.

21) Vishet gör dig stark
5En vis man (stridsman, en man i sin bästa ålder) är stark,
    ja en man med kunskap (insikt, förståelse) växer i styrka.
6Utan visa råd (utan en plan och en strategi) kan du inte föra krig,
    och med många rådgivare blir det seger (säkerhet, trygghet, befrielse).

22) Vishet segrar alltid över dårskap
7Vishet är ouppnåelig för en dåre,
    han blir mållös i porten [där rätt skipades och etik och moral diskuterades].

23) Planera inte ondska
8En som tänker ut onda planer
    får snart rykte om sig att vara ondskefull.
9Att smida onda planer (planera dårskap) är synd,
    den som hädar (talar nedsättande om allt och alla) blir till sist avskydd av alla människor.

24) Prövningen visar på din styrka
10Om du förlorar modet (blir tyst, drar dig tillbaka) på nödens dag [då du blir trängd och möter svårigheter]
    så är din styrka svag.
[Då var det inte så mycket med din styrka från början. Det som prövar styrka är motgångar, då visar det sig hur stark en person egentligen är, se Jak 1:2.]

25) Rädda dem som håller på att gå under
11Rädda (ryck bort) dem som släpas i väg mot döden,
    undsätt dem som förs bort till slakten.
12Säg inte: "Vi visste ingenting."
    Tror du att han som ser in i ditt hjärta kommer att godta den ursäkten?
Han som bevarar ditt liv, vet han inte allt?
    Ska inte han kompensera (belöna, betala) [dig och] var och en efter sina gärningar.

26) Vishet är som honung för själen
13Min son, ät honung, för det är gott,
    självrunnen honung smälter i munnen.
14På samma sätt ska du veta att vishet är ljuvligt för din själ (ditt liv),
    om du tar till dig den så finns en framtid för dig,
    och det du hoppas på (längtar efter) är inte förgäves.

27) Den rättfärdige tar sig igenom svårigheter och ger aldrig upp
15Ligg inte på lur vid den rättfärdiges hem, som den ogudaktige gör.
    Försök inte förstöra den rättfärdiges boning (få den på fall).
16För även om en rättfärdig man skulle falla sju gånger (skulle stöta på många problem och motgångar),
    så reser han sig upp igen, de ogudaktiga däremot faller handlöst när de möter svårigheter.

28) Gläd dig inte när din fiende faller
17Gläd dig inte när din fiende faller,
    låt inte ditt hjärta glädja sig (fröjda sig i dans) när han störtar (lider nederlag).
18Herren (Jahve) ser vad du gör och det är ont i hans ögon (det orsakar sorg och smärta hos honom),
    och han vänder sin vrede från honom
    [och riktar den på dig, som begår ett ännu värre brott genom ditt hån].

29) De onda har ingen framtid
19Irritera (reta, gräm) dig inte på ondskefulla människor,
    var inte avundsjuk på de ogudaktiga.
20För de som är onda har ingen framtid,
    lampan (livsanden) hos de ogudaktiga ska slockna.

30) Frukta Gud i vördnadsfull tillbedjan
21Min son (barn), frukta Herren (Jahve) och kungen,
    och associera dig inte med rebeller (upprorsmän).
22För deras undergång kommer plötsligt,
    vem vet vilket straff som Herren och kungen låter komma över dem.

Fler visa ord (24:23-34)
23Detta är också de visas ord:

Att diskriminera (vara partisk) när man dömer
    är fasansfullt (fruktansvärt).

24Den som säger till den skyldige: "Du är oskyldig,"
    blir förbannad av folket, och avskydd av nationerna.
25Men för de [rättfärdiga domare] som går tillrätta med de ogudaktiga går det väl,
    de blir rikt välsignade (de får framgång).

26Som en kyss på läpparna [lika önskvärd],
    är ett rättframt (ärligt, enkelt) svar.

27Ordna först allt där ute, förbered marken [plöj och så],
    sedan kan du bygga ditt hus (hem).
    [Bokstavligt bygga hus eller bilda familj.]

28Vittna inte mot din nästa (granne) utan orsak,
    på så sätt bedrar du med dina läppar. 29Säg inte: "Jag ska ge igen för vad han gjort mot mig,
    jag ska ge honom vad han förtjänar."

30Jag gick förbi en lat mans åker,
    förbi en vingård som tillhörde en oförståndig man (en utan hjärta).
31Den var överväxt med tistlar, och markytan var täckt av nässlor (ogräs),
    och dess stenmur var nedriven.
32Jag betraktade och tänkte noga på vad jag såg,
    jag drog följande lärdom från vad jag sett:
33"Lite mer sömn, en liten tupplur,
    lägg armarna i kors för att sova lite till,
34och fattigdomen kommer marscherande till dig,
    nöden överraskar dig som en invaderande soldat."

Gårdagens text

Planer

Stäng  


Parallell