Hem

Kvartbibel (Bibelsällskapets plan - Bible2020)


Början – Vi börjar året med insikten att Gud har skapat himmel och jord och att jorden är Herrens med allt den rymmer.
1/1Joh 1:1-5
2/11 Mos 1:1-4
3/1Ps 19:2-5
4/1Ps 8:2-10
5/1Ps 24:1-2
6/1Ps 33:6-9
7/1Job 9:4-8
8/1Job 38:25-28
9/1Jes 40:25-26
10/1Jes 45:8
11/1Ps 93:1-5
12/1Ps 65:9
13/1Ps 65:10-14
14/1Ps 104:5-9
15/1Ps 104:13-15
16/1Ps 148:1-6
17/1Ps 113:3-9
18/11 Krön 16:23-27
19/1Ps 148:7-14
20/1Neh 9:6

En god Gud – Gud är unik. I dessa bibelverser tillbes Gud för sitt vackra och underbara väsen.
21/1Job 5:9-16
22/1Jes 46:9-10
23/1Jer 10:6-7
24/15 Mos 4:37-39
25/1Apg 17:24-27
26/1Ps 139:14-16
27/1Ps 145:3-6
28/1Ps 145:8-13
29/1Ps 145:14-18
30/1Ps 86:15-17
31/1Mik 7:18-20

1/25 Mos 33:26-28
2/2Jes 6:1-3
3/25 Mos 7:9
4/2Hes 34:15-16
5/2Joh 1:16-18
6/21 Joh 4:13-16
7/21 Joh 1:5-7
8/2Jak 1:16-17
9/2Ps 27:4-5

Äkta kärlek – Om Guds förvandlande kärlek till oss alla, en kärlek som blivit uppenbar i Kristus. Läsningarna uppmanar oss att återspegla Guds kärlek till våra medmänniskor.
10/2Joh 3:16-17
11/2Ps 36:6-10
12/2Höga v 2:4
13/2Ps 136:1-3
14/2Klag 3:22-24
15/2Jer 31:3-4
16/2Ef 2:4-5
17/21 Joh 4:7-12
18/2Rom 5:6-8
19/2Joh 13:34-35
20/2Rom 8:38-39
21/21 Joh 3:1-2
22/21 Joh 3:16-18
23/23 Mos 19:18
24/2Ef 5:1-2
25/21 Kor 13:4-7
26/2Rom 13:8-10
27/2Matt 5:43-45
28/2Matt 22:34-40
29/2Jud 1:20-21


Sonen – Gud uppenbarar sig själv genom Jesus. Texterna ger exempel på hur Jesus undervisar och helar samt hur Jesus beskriver sig själv.
1/3Kol 1:15-20
2/3Joh 1:14
3/3Heb 1:1-3
4/31 Joh 1:1-3
5/32 Pet 1:16-18
6/3Mark 1:9-11
7/3Mal 3:1
8/3Luk 4:16-21
9/3Mark 1:29-34
10/3Luk 5:4-11
11/3Luk 5:29-32
12/3Joh 8:12
13/3Joh 6:35
14/3Joh 10:7-10
15/3Joh 10:14-17
16/3Luk 9:18-22
17/3Matt 17:1-5
18/3Heb 4:14-16
19/3Heb 12:1-3
20/3Fil 2:5-11

Guds rike kommer – Herren är kung över hela jorden. Vi läser om Guds löfte att en kung skulle komma, om hur Kristus beskriver sitt rike och vi får en glimt av den dag, då Guds rike bryter in i hela skapelsen, när Kristus ska råda för evigt.
21/3Ps 97:1-6
22/3Ps 95:1-6
23/3Ps 72:11-14
24/3Mark 1:14-15
25/3Matt 4:23-24
26/3Matt 5:3-10
27/3Matt 13:44-46
28/3Mark 10:23-27
29/3Luk 18:15-17
30/3Mark 12:28-34
31/3Joh 3:1-3

1/4Luk 23:38-43
2/4Upp 1:4-6
3/4Upp 11:15

En lidande och segrande kung – Vi läser ur påsk-berättelsen och utforskar Jesu död och uppståndelse.
4/4Matt 21:6-10
5/4Matt 26:26-30
6/4Matt 26:36-39
7/4Matt 26:47-50
8/4Luk 23:13-21
9/4Mark 15:33-37
10/4Matt 27:57-61
11/4Matt 28:1-6
12/4Luk 24:9-12
13/4Joh 20:19-20
14/4Joh 20:26-29
15/41 Kor 15:3-6
16/4Jes 53:1-3
17/41 Kor 1:18
18/4Jes 53:4-6
19/4Kol 2:13-15
20/4Jes 53:7-8
21/41 Pet 2:23-25
22/4Rom 4:25
23/4Jes 53:10

Syndens verklighet – Om vår egen synd och Guds nåd och förlåtelse genom Jesus Kristus.
24/4Jes 1:18
25/41 Mos 3:1
26/41 Mos 3:13
27/4Jes 59:1-4
28/4Jer 5:20-25
29/4Jes 64:6-8
30/4Ob 1:15

1/5Jer 17:9-10
2/5Jer 31:33-34
3/5Joel 2:12-13
4/5Hos 14:2-3
5/5Ps 51:3-6
6/5Dan 9:17-19
7/5Hes 36:24-28
8/5Tit 3:3-7
9/5Rom 3:21-24
10/5Rom 8:1-2
11/52 Kor 5:17-20
12/5Heb 10:19-23
13/52 Pet 3:8-9

Guds omsorg – I berättelsen om Jona läser vi hur Gud dömer men framför allt om hur Gud visar stor nåd.
14/5Jon 1:1-6
15/5Jon 1:11-16
16/5Jon 2:8-11
17/5Jon 3:1-5
18/5Jon 4:6-10

Glädjefylld sång – Elva dagar med texter som prisar Gud.
19/5Ps 23:1-6
20/5Ps 98:4-7
21/5Ps 66:1-5
22/5Ps 33:1-5
23/5Ps 96:7-10
24/5Ps 47:6-9
25/5Ps 105:1-4
26/5Ps 100:1-5
27/5Ps 103:1-6
28/5Ps 65:2-6
29/5Ps 150:1-6

Andens verk – Åtta dagar med läsningar om löften om och beskrivningar av hur Helig Ande utgjuts på Pingsten.
30/5Sak 4:6b
31/5Joh 15:26-27

1/6Joh 16:7
2/6Apg 1:4-5
3/6Apg 2:1-8
4/6Apg 2:14-17
5/6Apg 2:18-21
6/6Apg 2:32-33

Där Gud bor – Meditationer om hur kyrkan grundas och växer till: Kristi kropp vill erbjuda evangeliets sanning över hela världen, ofta i förtryck och lidande, men trygg i hoppet om nya himlar och en ny jord.
7/6Matt 5:14-16
8/6Matt 16:16-18
9/6Apg 4:32-35
10/6Apg 2:42-47
11/6Apg 6:1-4
12/6Apg 5:12-16
13/6Apg 11:19-21
14/6Tit 2:11-14
15/61 Kor 12:12-14
16/6Ef 2:14-18
17/6Ef 2:19-22
18/6Ef 4:2-6
19/6Fil 2:1-4
20/61 Pet 2:9-10
21/6Hagg 1:7-9
22/6Upp 7:13-15
23/6Upp 7:16-17
24/6Upp 21:1-5

Styrka i svaghet – Guds folk hamnar ofta i omständigheter som innebär svaghet och rastlöshet: dessa texter drar oss närmare Gud, som i nåd låter sin styrka och frid strömma in i våra liv.
25/6Ps 121:1-8
26/6Jes 40:28-31
27/6Jes 41:10
28/6Ps 46:2-4
29/6Ps 125:1-2
30/62 Mos 15:2

1/7Jes 35:3-4
2/7Jos 1:7-9
3/7Dom 6:12-14
4/7Ef 6:10-13
5/7Ef 6:14-18
6/7Ps 91:1-2
7/74 Mos 6:22-27
8/7Joh 14:27
9/7Matt 11:28-30
10/7Ords 3:5-6
11/7Matt 6:31-34
12/7Ps 37:3-7
13/7Fil 4:12-13
14/72 Kor 12:9-10

Hopp i lidandet – Lidande är en verklighet i en brusten värld. Skriften bekräftar denna realitet men pekar ut Gud förvandlade närvaro i våra liv, oavsett omständigheter. Ord av hopp förkunnas i världen.
15/7Ps 33:20-22
16/7Ps 34:5-9
17/7Jes 43:1-2
18/7Pred 3:1-4
19/7Jes 40:1-3
20/7Sef 3:16-17
21/72 Kor 1:3-5
22/7Fil 1:19-21
23/7Jak 1:12
24/7Heb 11:1-3
25/7Rom 5:3-5
26/7Rom 8:18-21
27/7Rom 8:25-27
28/72 Kor 4:7-10
29/72 Kor 4:16-18
30/7Rom 8:28-30
31/72 Thess 2:16-17

1/8Joh 12:23-25
2/8Upp 14:12-13
3/8Rom 15:13

Rut – Ruts bok: en berättelse om lidande och förlust som ger plats för hopp och nystart.
4/81 Sam 2:1-2
5/8Rut 1:1-2
6/8Rut 1:3-5
7/8Rut 1:15-18
8/8Rut 1:19-20
9/8Rut 2:1-4
10/8Rut 2:17-18
11/8Rut 2:19-20
12/8Rut 2:21-23
13/8Rut 3:2-5
14/8Rut 3:8-9
15/8Rut 3:10-13
16/8Rut 3:16-18
17/8Rut 4:2-6
18/8Rut 4:9-10
19/8Rut 4:13-17
20/81 Sam 2:6-8

Kärlek till Gud – Bön: det fantastiska privilegiet att få prata med Gud. Dessa läsningar inkluderar böner om längtan och beklagan, Jesu undervisning om bön och några av de mest älskade bönerna i Bibeln.
21/8Jes 55:1-2
22/8Ps 63:2-5
23/81 Kung 8:27-30
24/8Ps 86:1-7
25/8Ps 5:2-4
26/8Esr 8:22-23
27/8Ps 42:2-4
28/82 Kung 19:17-19
29/8Matt 6:9-13
30/8Matt 7:7-8
31/8Matt 7:9-11

1/9Ef 1:18-21
2/9Ef 3:14-19
3/9Fil 1:3-6
4/9Fil 1:9-11
5/9Fil 4:4-7
6/9Filem 1:4-6
7/91 Tim 2:1-4
8/9Jak 5:13-18
9/9Ps 116:1-6

Livets bok – Läsningar om den skönhet och kraft som finns i Guds ord.
10/9Ps 119:89-93
11/9Ps 119:103-105
12/9Ps 119:129-131
13/9Ps 119:147-149
14/9Jes 40:6-8
15/95 Mos 6:4-9
16/9Ps 19:8
17/9Jes 55:10-11
18/92 Mos 20:1-3
19/9Amos 8:11-12
20/9Neh 8:9-10
21/9Rom 10:16-18
22/9Matt 7:24-27
23/9Luk 8:11-15
24/9Joh 14:23-24
25/92 Tim 3:14-17
26/91 Thess 2:13
27/9Heb 4:12-13
28/9Jak 1:22-25
29/92 Tim 2:1-2

Uppdraget i världen – Från och med Guds förbund med Noa, Abram och David utforskar dessa läsningar Guds pågående uppdrag att återställa sin trasiga skapelse och dra människor tillbaka till sig själv. Guds mission fullbordas i Jesus Kristus. Kyrkan lever i
30/9Matt 25:35-36

1/10Jak 2:17-18
2/10Nah 1:3
3/101 Mos 1:27-28
4/101 Mos 9:8-11
5/101 Mos 12:1-3
6/102 Sam 7:10-11
7/10Ps 146:7-10
8/10Hab 1:1-4
9/10Est 4:14
10/10Mik 6:6-8
11/10Jes 42:1-4
12/10Luk 4:16-19
13/10Luk 15:3-7
14/10Matt 28:16-20
15/10Apg 4:18-20
16/102 Kor 2:14
17/10Kol 1:3-6
18/102 Krön 29:11
19/101 Kor 15:58

Ett budskap till vänner – Välformulerade brev från aposteln Johannes, brev som uppmuntrar till tro.
20/102 Joh 1:1-3
21/102 Joh 1:4-6
22/102 Joh 1:7-9
23/103 Joh 1:2-4
24/103 Joh 1:5-8
25/103 Joh 1:11

Fruktbarhetens välsignelse – Temat “fruktbarhet” utforskas: vad händer när Gud verkar i våra liv?
26/10Ps 1:1-3
27/10Ps 92:13-16
28/10Jes 27:2-3
29/10Hes 36:9-11
30/10Ps 107:33-38
31/102 Kor 3:18

1/11Joh 15:5-8
2/11Rom 12:1-2
3/11Kol 3:12-14
4/11Gal 5:22-23
5/11Jak 3:17-18
6/11Ef 4:29-32
7/112 Pet 1:5-8
8/112 Kor 9:6-8
9/11Gal 2:20
10/11Fil 3:10-12
11/111 Kor 1:6-9
12/11Ef 1:15-17
13/11Kol 1:9-12
14/112 Tim 4:7-8

En vision av himlen – Beskrivningar av en brusten värld som görs ny och om det kristna hoppet om uppståndelse.
15/11Jes 65:17-19
16/11Jes 61:4
17/11Jes 49:8
18/11Joh 11:25-27
19/11Joh 14:1-4
20/11Luk 24:25-27
21/11Luk 24:32-34
22/111 Thess 4:13-14
23/111 Pet 1:3-5
24/111 Kor 15:19-20
25/111 Kor 15:42-44
26/111 Kor 15:51-53
27/112 Kor 5:1
28/11Fil 3:20-21
29/11Kol 3:1-4
30/11Matt 6:19-21

1/122 Pet 3:10-13
2/12Upp 7:9-10
3/12Upp 21:22-27
4/12Upp 22:1-2

Inkarnation – Adventstiden: en tid att begrunda det fantastiska i att Jesus blir människa.
5/12Joh 1:10-13
6/12Gal 4:4-6
7/12Ef 1:3-5
8/12Matt 1:18-21
9/12Joh 1:18
10/12Jes 11:2
11/12Luk 1:30-33
12/12Jes 7:14
13/12Luk 1:46-50
14/12Luk 2:4-7
15/12Matt 2:1-2
16/12Mik 2:3-6
17/12Luk 2:8-11
18/12Luk 2:12-15
19/12Luk 2:27-32
20/12Luk 2:36-38
21/122 Kor 8:9
22/121 Tim 3:16
23/12Jes 9:1-2
24/12Jes 9:6

Välsignelse – Läsningar i slutet av året som innehåller de sista orden som Jesus talade till sina lärjungar omedelbart före och efter sin död och uppståndelse.
25/12Joh 14:5-7
26/12Joh 14:15-19
27/12Joh 15:9-14
28/12Matt 28:18-20
29/12Luk 24:50-53
30/12Upp 1:7-8
31/12Matt 6:9-13