Hem

Bibeln på ett år

Nästa dag

Nya Testamentet - onsdag 12/10

1 Thess 5:4-28

Hur ska en kristen leva i väntan på Jesus?
4Men ni, syskon (bröder och systrar i tron), lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. 7De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda:
    tron och
    kärleken
        som rustning och
    hoppet
        om frälsning som hjälm.

[Tron, kärleken och hoppet återfinns även i inledningen, se 1 Thess 1:3. I mitten av dessa tre ord, som det centrala, är kärleken.]

9För Gud har inte bestämt oss till att drabbas av (utsättas för) vredesdomen [som kommer över jorden på Herrens dag, se vers 2-4], utan att vinna (få erfara) frälsning genom vår Herre Jesus den Smorde (Messias, Kristus). 10Han dog för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna (levande) eller insomnade (döda) [när Jesus kommer tillbaka]. 11Därför ska ni uppmuntra (trösta, hjälpa, inbjuda) varandra och bygga upp (stärka) varandra, så som ni redan gör.

Avslutande uppmaningar

Värdesätt era ledare
12[Den första gruppen uppmaningar (vers 12-13), av totalt fyra samlade gruppvis i vers 12-22, handlar om församlingens förhållningssätt gentemot sina ledare.]

Vi uppmanar (ber) er, kära syskon (bröder och systrar i tron):

Att ni uppskattar (respekterar, ärar) dem som arbetar så hårt för er,
    de som har fått ansvaret (är satta framför er) att vägleda (förmedla förståelse, milt varna, förmana) er i Herren.
13Att ni värdesätter dem högt i kärlek [som är osjälvisk och utgivande] för deras arbete.
    Lev ständigt i harmoni (och arbeta för frid) med varandra.

Hjälp de svaga
14[Den andra gruppen (vers 14-15) gäller också alla i församlingen, som har ett ansvar att vägleda, uppmuntra och hjälpa varandra. Allt detta måste ske med tålamod.]

Vi uppmanar er, kära syskon (bröder och systrar i tron):

Vägled (förmedla förståelse, milt varna, förmana)
    de odisciplinerade (rebelliska, som vägrar lyda auktoriteter och inte vill underordna sig).
Uppmuntra
    de missmodiga (som tappat hoppet; har brustna hjärtan).
Hjälp (stötta)
    de svaga (bräckliga).

Ha tålamod
    med alla [tappa inte hoppet även om omständigheter går emot eller du blir felaktigt behandlad av andra].
15Se [hela tiden] till att ingen lönar ont med ont [skulle ha gett igen med samma mynt, se 1 Pet 3:9],
    utan sträva (jaga) alltid efter att göra [det som är] gott, både mot varandra och mot alla [människor].

Var alltid glada
16[I den tredje gruppen av uppmaningar (vers 16-18) handlar det, precis som i den allra sista gruppen (vers 19-22), om det personliga inre livet. Det finns alltid anledning till optimism och tacksägelse.]

Var alltid glada (gläd er alltid) [över nåden; luta er i alla tider ständigt mot Gud, se Rom 12:12; Fil 4:4].
17Be oavbrutet (utan uppehåll) [regelbundet utan att tröttna].
[Det vanligaste ordet för att be i NT (gr. proseuchomai) används här. Det beskriver ett förtroligt samtal där man utbyter önskningar, dvs. man lägger fram sina egna önskningar inför Gud, men lyssnar också in vad Gud vill genom att verka sin vilja/önskan i den troende, se Matt 6:9-10; Fil 2:13.]
18Tacka [hela tiden Gud] i allt [i varje situation och omständighet].

För detta är nämligen Guds vilja [det han mest av allt önskar] för er i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.

Ha personligt ansvar i andliga frågor
19[Den sista gruppen har fem uppmaningar. Först två negativa som varnar för cynism, följt av tre positiva. Vers 21 är ordagrant "men pröva allt".]

Sluta att kväva (trycka ner) Anden.
20Sluta att förakta (se ner på) profetior [profetiska uppenbarelser, uppmaningar och varningar].

21Pröva (utvärdera) i stället allt.
Håll fast vid det som är gott (rätt, riktigt).
22Håll er borta från varje form av ondska [oavsett hur fromt och fint det verkar vara på ytan].

[Samtidigt som man inte ska kväva och släcka ut Anden genom att förakta profetior, ska man inte bara godta allt som säger sig vara andligt. Alla andliga manifestationer och profetiska tilltal ska prövas mot Guds ord, se Apg 17:11. Även gåvan att utskilja andar måste vara verksam, se 1 Joh 4:1; 1 Kor 12:10. I sammanhanget refererar "allt" främst till profetiska tilltal, se vers 20, men inkluderar även annat som också sker i församlingen.]

Avslutning
23Fridens Gud ska själv helga er (avskilja varje del av varenda en av er för helig tjänst), och [vi ber att] er
    ande och
    själ och
    kropp
ska bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) ankomst. 24Trofast är han som kallar er till detta. Han ska också göra det [helga och bevara er, se vers 23].

Tre personliga uppmaningar
25Syskon (bröder och systrar i tron),
    be även för oss.

26Hälsa alla syskonen (bröderna och systrarna i tron)
    med en helig kyss.
[Ett uttryck för kärlek, förlåtelse och enhet, gr. philema. Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i medelhavsområdet.]
27Lova mig inför Herren att brevet blir uppläst,
    för alla [heliga] syskon (bröder och systrar i tron).

Välsignelse
28Nåd (favör) [kraft] från vår Herre Jesus den Smorde (Messias, Kristus) till er.

Igår

Planer

Stäng  


Nya Testamentet med Svenska Kärnbibelns översättning